Projektering


vy1

För fastighetsägare/förvaltare

Teknikproj erbjuder traditionell projektering inom de flesta typer av byggnadstyper.

Som fastighetsförvaltare, ägare etc hjälper vi er att ta fram förfrågningunderlag för Era nybyggnationer, renoveringar, ombyggnader etc. för att därefter följa med er genom byggnationen med bygghandlingar och rådgivning fram tills dess att bygget är avslutat.
Vi avslutar då med att relationsrita in ev. ändringar och göra handlingarna till ett förvaltningsdokument både på papper och digitalt. Självklart följer vi Era digitala riktlinjer om det finns sådana.
Den andra möjligheten vi har är att jobba med rambeskrivning vilket lämnar projekteringen åt entreprenören. Vi kan då om Ni önskar vara med som projekteringsledare alternativt rådgivare åt Er som beställare.
För installatören

För installatören erbjuder vi all typ av projektering för totalentreprenaden etc.
Vi är övertygade om att Ni som installatörer tjänar på att vi gör en projektering innan ni påbörjar arbetet i stället för att köra "på frihand" och endast göra relationsritning.
Kommer vi in och gör en projektering innan installationen påbörjas slipper ni mycket bekymmer för era projektledare/ledande montörer.

Vi går genom förfrågningsunderlaget tillsammans med er kalkyl och projekteras det ni önskar.
Dessutom kan ni på förhand gå igenom ritningar med slutkund och får därigenom en bas för installationen att stämma av mot gällande ändrings- och tillägs- arbeten, ÄTA.

Detta kommer  Ni som installatör tjäna på i längden.

Verktyg
Vi använder de mest sofistikerade verktygen på marknaden för att kunna erbjuda en samordnad projektering som är samordnad i projekteringsskedet för att undvika onödiga kollisioner på byggplatsen.
Vi ritar i 3D där så krävs.vy2

DSC_3320
Engelska skolan i Husqvarna