Bostadsprojektering


Teknikproj har en unik kompetens gällande villaprojektering i och med att vi har all installationskompetens inom samma väggar. Vi erbjuder en totallösning av installationsritningar, samordnade och klara för er produktion. Ni som beställare gör en beställning /objekt och får tillbaka ett paket med ritningar för El, VS och Vent .
Självklart erbjuder vi också endast ett eller några av yrkesfacken om så önskas.
Vi arbetar med de flesta av materialleverantörerna förekommande på marknaden och anpassar oss helt efter ert produktionssystem och sätt att bygga.
Vår personal som tar hand om Er som kund har en lång erfarenhet av bostadsprojektering så ni hamnar i de bästa händerna på marknaden.

Flerbostadshus

Även här erbjuder vi totallösningar som är samordnade innan leverans av ritningar. Vi arbetar både med platsbyggda lösningar såväl som prefabricerade blocklösningar, allt efter önskemål.

Vi arbetar idag med några av de mest erkända fabrikaten av småhus i Sverige